นทน.หลักสูตร นปส.รุ่นที่ ๕๘ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๗๓๐... Read more

                Big Cleaning Day   รร.นม.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรม โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมแรงร่วมใจกันใน... Read more

                พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๗  โดยมี พลอากาศโท  น้อย  ... Read more

               นายทหารนักเรียนหลักสูตร นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๗   เข้ารับการฝึกความเป็นผู้นำและการเ... Read more

                นาวาอากาศเอก ธันยวัต ชุูส่งแสง   เข้าพิธีรับหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับห... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑  ทดสอบลีลาศ และฝึกปฏิบัติงานสังคม  ณ ... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ทำการฝึกโดดหอสูง และลงทางดิ่ง ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะ... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.ปทุมธานี และวัดไช... Read more

         พิธีีีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อ วันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑   ... Read more

               พิธีีีรับมอบธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา เมื่อ วันที่ ๔ พ.ค.๖๑   ... Read more

                     รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่น... Read more

                     รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่น... Read more

         ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึก แบบฝึกการจัดดำเนินการและการบริหารเวลา ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙  ณ สนามกีฬาจัน... Read more

         นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ ศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรู้วิถีพอเพียง เบนทาโร อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐ ... Read more

    รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙  ณ รร.การบิน และ พื้นที่ จว.กาญจนบุรี เมื่อว... Read more

    รร.นม.ฯ จัดพิธีรับมอบธงประจำรุ่น ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ เมื่อวันที่  ๒๘ เม.ย.๖๐ ... Read more

    รร.นม.ฯ จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ฯ โดยได้รับเกียรติจาก จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธี เ... Read more

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ เมื่อวันที่  ๖ - ๑๐  มี.ค.๖๐ ... Read more

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ เดินทางไปฝึกภาคสนาม ณ สนามฝึกฯ และบริเวณพื้นที่ กองบิน ๒ เมื่อวันที่  ๒๗ ก.พ.  - ๔... Read more

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ ฝึกยิงปืนพก ณ สนามฝึกยิงปืน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อ ๗ - ๘ ก.พ.๖๐ ... Read more

 1. ประชาสัมพันธ์ รร.นม.ยศ.ทอ.
ModifiedMost Hit
 • ประกาศ  ให้ผู้มาทำประวัติ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ไว้ทรงผมตามระเบียบของ รร.นม.ยศ.ทอ.กำหนด รายละเอียดดังภาพ 
Most Hit Most Hit
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. ข่าวบริการกำลังพล ทอ.
 3. ข่าวหน่วยขึ้นตรง ทอ.
 • A20181114
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการทหารอากาศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อย่างเป็นทางการ
 • A20181114-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดฟิลิปปินส์ ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อย่างเป็นทางการ
 • A20181113
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เดินทางด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • A20181113-2
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศ กับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • A20181112
  เปิดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖
 • D20181031
  รับสมัครสอบคัดเลือกเสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20180820
  ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ร่วมประชุมใหญ่สามัญชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20180528
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
 • B20181114
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๖
 • B20181113
  เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมฝ่ายอํานวยการและสายวิทยาการด้านส่งกำลังบํารุง กองบิน ๗
 • B20181113-2
  สรุปผลการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสายวิทยาการสารบรรณ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
 • B20181113-3
  กองบิน ๔ มอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างด้านนิรภัยการบิน
 • B20181113-4
  พิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งาน และซ่อมบํารุง ระบบสรรพาวุธ Gripen 39 C/D