ประชาสัมพันธ์ 

 

IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๘๐ ศึกษาดูงานระยะสั้น
         นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๐ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกรร่วมแบ่งปัน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑  
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๙ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ทอ.
    นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ. เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๐
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๙ ศึกษาดูงานระยะสั้น
     นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกรร่วมแบ่งปัน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๙ บฝ.การจัดฯ
  ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึก แบบฝึกการจัดดำเนินการและการบริหารเวลา ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙  ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา เมื่อวันที่  ๒๔ พ.ค.๖๐    
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๙ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
    รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙  ณ รร.การบิน และ พื้นที่ จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่  ๒ พ.ค.๖๐
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๙ พิธีรับมอบธง
    รร.นม.ฯ จัดพิธีรับมอบธงประจำรุ่น ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ เมื่อวันที่  ๒๘ เม.ย.๖๐
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๙ เปิดการศึกษา
    รร.นม.ฯ จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ฯ โดยได้รับเกียรติจาก จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่  ๑๘ เม.ย.๖๐
Read More...