**สถิติผู้ชมเว็บไซต์**

22269
วันนี้วันนี้100
เมื่อวานเมื่อวาน84
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้336
เดือนนี้เดือนนี้2438

 

 

 นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๓  ฝึกภาคสนาม

 

 ข่าวกิจกรรม

 

 

 

 img 7787

 

 นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๓ ฝึกเดินทางด้วยเท้า  ณ พื้นที่ เขตสายไหมและเขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗ เพื่อสร้างเสริมความมีวินัย ความอดทนในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ 

img 5647

 

Project X หลักสูตรชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๓   ณ พื้นที่สนามฝึกโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๕๗ เพื่อสร้างเสริมกำลังใจ ความอดทน ความสามัคคี ปฏิภาณไหวพริบในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ

 img 3836 1

 

กิจกรรม ฺBig Cleaning Day  เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๗ นาวาอากาศเอก สมาน มูลกัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนายทหารนักเรียนชั้น

ผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๓   ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

2

 

นักเรียนหลักสูตรชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๓ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานไฟฟ้าลำตะคอง
ชลภาวัฒนา
 อ.ลำตะคอง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๕๗ 
โดยมี นาวาอากาศเอก สมาน มูลกัน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ 

1

 

พิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๓  เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๕๗ ณ ห้องบรรยาย
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวดฯ  เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อผู้ประสาทวิชา โดยมี นาวาอากาศเอก สมาน มูลกัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  

1

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๓  ณ จังหวัด กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๓ - ๕ ก.ค.๕๗ เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ โดยมี นาวาอากาศเอก สมาน มูลกัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน  

ots73flag-190

 

พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๓   เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๗ เพื่อทดสอบความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียน โดยมี นาวาอากาศเอก สมาน มูลกัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

dsc 3456

 

พิธีเปิดหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๓  เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๗ โดยมี พลอากาศโท
เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน
 

dsc 0221

 

 นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานไฟฟ้าลำตะคอง
ชลภาวัฒนา
อ.ลำตะคอง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๕๗ 
โดยมี นาวาอากาศเอก สมาน มูลกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ  

 

 

  

 

dsc 0017

 

กิจกรรม ฺBig Cleaning Day   เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๗ นาวาอากาศเอก สมาน มูลกัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๒   ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

   

 

img 8269

 

พิธีรับมอบธง นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๒ โดยมี นาวาอากาศเอก สมาน
มูลกัน ผู้อำนวยการ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๕๗ ณ ลานรวมพล โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

                                                                         ภาพกิจกรรม

Powered by Phoca Gallery