กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐

      ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  และนทน.นม.รุ่นที่ ๘๓  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ (ต้นรวงผึ้ง) ณ พื้นที่ลานรวมพล รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ 

 

 

14

 11  12 13