นายทหารนักเรียนปฏิบัติโครงการจิตอาสา จำนวน ๖ โครงการ

 

        นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔ ปฏิบัคิกิจกรรมโครงการจิตอาสา ในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน ๖ โครงการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ธ.ค..๖๒  โดยมีโครงการดังนี้

 

๑.โครงการจิตอาสาผลิตสื่อเพื่อผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย จว.นนทบุรี
๒.โครงการจิตอาสาปันรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย ณ ศูนย์พัฒนา่จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จว.พระนครศรีอยุธยา
๓.โครงการจิตอาสา นม.๘๔ จากพี่ถึงน้อง ณ บ้านเด็กอ่อนรังสิต จว.ปทุมธานี
๔.โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ณ สวางคนิเวส สภากาชาดไทย จว.สมุทรปราการ
๕.โครงการจิตอาสาผู้หมวด ๘๔ สานฝัน ปันรัก ณ รร.ลาดบัวขาว จว.ฉะเชิงเทรา
๖.โครงการจิตอาสารวมใจพี่ให้น้อง ณ รร.วัดสบกเขียว จว.นครนายก

 

49177 49175

49176

216473 216478 282698
S 2580509 282700 S 2580513
S 2580514 S 23486503 S 23486505
S 23486510 S 23486514 S 23486517
S 68788239 S 68788240 S 68788242