ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคเหนือ

 

  นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔ ศึกษาดูงานภูมิประเทศในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ ม.ค.๖๓

 

                                    

 

 

 

 

 

 

      

ots05  

ots06

  ots03

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ots1   ots09   ots16

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ots07   ots12   ots11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ots19   ots17   ots18