พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

 นทน.หลักสูตร นปส.รุ่นที่ ๖๒ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๗๓๐ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ยศ.ทอ โดยคณะอาจารย์แผนกปกครอง

 

 

 yaseptid NPS622  yaseptid NPS623 yaseptid NPS627

 

yaseptid NPS624

 

yaseptid NPS625

 

yaseptid NPS627