พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๑

 

  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๑ โดยมี พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน  เมื่อวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

   1

 

 

   2 

   3 

   4 

 

   5

 

 

    6

 

   7 

   9

 

   

 8