นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ทำการฝึกโดดหอสูง และลงทางดิ่ง ณ หน่วยลาดตระเวนระยะไกล (ค่ายอินทรีย์แจ้งวัฒนะ)  เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๑

Image f9a4832

 Image 6d4617d  Image f5d4501 Image 4908e38