ประชาสัมพันธ์ 

 

IMAGE พิธีปิดการศึกษา นปส.รุ่นที่ ๕๓
         โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๓ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ฉัตนรชัย  บุญญานุรักษ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที ๑๘ ต.ค.๕๙
Read More...
IMAGE กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นปส.๕๓
         โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๓ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังวัด นครนายกโดยมี นาวาาอากาศโท สหัสชัย พวงจินดา รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที ๑๓ ต.ค.๕๙
Read More...
IMAGE การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
                     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสุตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งนี้ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๕๙
Read More...
IMAGE ทำประวัติหลักสูตรนายทหารประ่ทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๓ - ๕๔
                   การทำประวัติหลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๓ - ๕๔   ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Read More...

109327
วันนี้89
เมื่อวาน159
สัปดาห์นี้595
เดือนนี้3608