1. ประชาสัมพันธ์ รร.นม.ยศ.ทอ.
 2. เรื่องที่นายทหารนักเรียนฯ รุ่นที่ ๘๙ ต้องทราบ
 3. ปฏิทินการศึกษา รร.นม.ยศ.ทอ.
Prev Next

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๙  ณ ห้องบรรยายโรง... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๘  ณ ห้องบรรยายโรง... Read more

นทน.หลักสูตร นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตรรุ่นที่ ๖๒ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญา... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๒  ณ ห้... Read more

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

ฝึกเดินทางด้วยเท้า นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

การทดสอบความเป็นผู้นำ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

กิจกรรมการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

กิจกรรมรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ ... Read more

พิธีปิดการอบรม หลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๑ ... Read more

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

การทดสอบความเป็นผู้นำ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

อบรมและสาธิตการดับเพลิง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

กิจกรรมจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ ... Read more

ทำประวัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙ ... Read more

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน โรค covid - 19   ... Read more

ตรวจประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นม.ยศ.ทอ. ... Read more

 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕ ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙ ... Read more

พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕  ... Read more

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ศึกษาดูงานภาคเหนือ นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ฝึกภาคสนาม นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕ ... Read more

พิธีไหว้ครู นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

ฝึกปฏิบัติสังคม (ราตรีดาวเคียงเดือน OTS84) นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่... Read more

นายทหารนักเรียนปฏิบัติโครงการจิตอาสา จำนวน ๖ โครงการ ... Read more

บทกลอนวินัยทหาร ๙ ข้อ นทน.มว.๑ หมู่ ๑ นทน.นม.รุ่นที่ ๘๔ ผู้แต่ง ... Read more

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)  ... Read more

ฝึกการยิงปืนพก นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๔ ... Read more

 ปฎิบัติการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔&n... Read more

 กิจกรรมการทดสอบความเป็นผู้นำของนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ... Read more

 ศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ... Read more

พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔   ... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔   ... Read more

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓   ... Read more

งานกีฬาสัมพันธ์   ( OTS.83 Sport Day ) ... Read more

 ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ... Read more

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)  ... Read more

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ&nbs... Read more

ปฎิบัติกิจกรรม ๖โครงการจิตอาสา พื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ... Read more

  การฝึกวิชาป้องกันตัว ขั้นพื่้นฐาน ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.  ... Read more

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย จิตอาสา ๙๐๔ ... Read more

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ (ต้นรวงผึ้ง) ณ พื้นที่ลานรวมพล รร.นม.ยศ.ทอ.&nbs... Read more

 ซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้ ณ ลานรวมพล รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธท... Read more

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓  ณ ห้องบรรยายโรง... Read more

                พิธีปิดการศึกษา หลัก... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บ... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บ... Read more

              นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บ... Read more

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. ข่าวบริการกำลังพล ทอ.
 3. ข่าวหน่วยขึ้นตรง ทอ.
 • A20210730
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม ในความรับผิดชอบของกรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210730-2
  กองทัพอากาศจัดโครงการ “ทัพฟ้าส่งเวชภัณฑ์ทั่วไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙” สนับสนุนอากาศยาน นำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 • A20210728
  กองทัพอากาศ ทำการยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 • A20210728-2
  กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 • A20210727
  ผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บริหาร BDMS ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ก่อนเปิดให้บริการ
 • A20210724
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวแสดงความยินดีกับ เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หรือน้องเทนนิส นักกีฬาเทควันโดหญิง ที่สามารถคว้าเหรียญทองแรก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020
 • A20210722
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบ สิ่งบริโภค อุปโภค และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ
 • A20210722-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ
 • A20210718
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210716
  พิธีเปิด สวน ๗๒ ปี กรมแพทย์ทหารอากาศ จิตอาสา
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20210316
  ขอเชิญร่วมสมัครเป็น "ผู้ให้บริการ" ในแอปพลิเคชั่น Mr.Blue
 • D20210312
  โครงการอบรมกีฬาให้กับบุตร หลานข้าราชการ ทอ. และเยาวชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • B20210727
  ผู้บังคับการกองบิน ๔ จัดหน่วยมิตรประชากองบิน ๔ โดยนำอุปกรณ์ทางการเเพทย์ ส่งมอบให้เเก่โรงพยาบาลตาคลี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
 • B20210727-1
  ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพลเเละยานพาหนะ ดำเนินการช่วยจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • B20210723
  ผู้บังคับการกองบิน ๒ จัดตั้งสถานกักตัวในชุมชน ของกองบิน ๒ ณ อาคารสโมสร ชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๒ เพื่อรองรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ เเละครอบครัว
 • B20210724
  ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ มอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือน นำกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย สนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ในการขนย้ายเตียงกระดาษ จำนวน ๒๐๐ เตียง เพื่อเเจกจ่าย ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ปัตตานี ใช้ในการติดตั้งสถานที่กักกันเชื้อ Covid-19
 • ฺB20210723-6
  ​​กองทัพอากาศ โดยกรมเเพทย์ทหารอากาศ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานผู้ป่วย Covid-19 เพื่อดำเนินงานติดต่อประสานเเละให้การดูเเลรักษาเเบบกักตัวที่บ้านให้เเก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นกำลังพล ทอ.เเละครอบครัว ณ ที่ตั้งดอนเมือง
 • B20210722-1
  เสนาธิการกองบิน ๒๑ เเละคณะ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตเเก้วิกฤต Covid-19 ณ หอประชุม กองบิน ๒๑
 • B20210722-4
  ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ เเละครอบครัว กองบิน ๔๖ เเละพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดเเคลนเนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid - 19
 • B20210722-5
  เสนาธิการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วยชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของโรงเรียนการบิน เเละคณะ ลงพื้นที่บริเวณตลาดนัด เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ เเละขอความร่วมมือในการรักษามาตรการคุมเข้มการเเพร่ระบาดของโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด
 • B20210721-1
  ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท รัชย์ธเนศ เกตุหิรัญภิรมย์ เป็นผู้เเทนเดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบอาหารเเละเครื่องดื่มให้เเก่กำลังพลกองบิน ๔ เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจ
 • ฺB20210721-4
  หน่วยมิตรประชากองบิน ๗ มอบผลไม้ให้เเก่เจ้ากรมเเพทย์ทหารอากาศ เพื่อส่งมอบให้เเก่บุคลากรทางการเเพทย์
thzh-CNen
ผอ.รร.นม.
วันนี้วันนี้64
เมื่อวานเมื่อวาน43
เดือนนี้เดือนนี้107
เข้าชมแล้วเข้าชมแล้ว272999