นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ทดสอบลีลาศ และฝึกปฏิบัติงานสังคม ณ หอประชุมกานตรัตน์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม  เมื่อวันที่ ๑๓มิ.ย.๖๑

Image b190521

 Image 1647611  Image 635c6d2 Image e418e92