นาวาอากาศเอก ธันยวัต ชุูส่งแสง   เข้าพิธีรับหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๑      

 

1

 2  3 4