พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๗  โดยมี พลอากาศโท  น้อย  ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๑ 

 

1

 4  5 6