พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

 นทน.หลักสูตร นปส.รุ่นที่ ๕๘ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกีับยาเสพติด เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๗๓๐ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ

 

 

268035

 268034  268030 268033