พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ 

 

ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๑ โดยมี พลอากาศตรี  กานต์ชนก หันหาบุญ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

DSC 0666

 DSC 0651  DSC 0671 DSC 0663