พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

  นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธ.ค.๖๑  

 

 

DSC 0700

 DSC 0693  DSC 0685 DSC 0696