พิธีไหว้ครู

 นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ประกอบพิธีไหว้ครู ณห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ เมื่อวันพฤหัสบดีที่

๑๗ ม.ค.๖๒   

 

DSC 0337

 DSC 0241  DSC 0275 DSC 0298