ศึกษาดูงานครั้งที่ ๑

นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ และกิจกรรมกลุ่ม ณ พื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธ.ค.๖๑    

 

 

DSC 0015

 DSC 0026  DSC 0069 DSC 0062