ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า

        ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ณ พื้นที่โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒ 

 

 

train1Ots7

 train1Ots6  train1Ots4 train1Ots3