ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ทอ.

         นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ม.ค.๖๒

 

DSC 0310

 DSC 0287  DSC 0266 DSC 0298