ทดสอบความเป็นผู้นำ

          นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ทดสอบความเป็นผู้นำ ณ สนามทดสอบกำลังใจ โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินกษัตริยาธิราช  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ม.ค.๖๒

 

DSC 0149

 DSC 0012  DSC 0051 DSC 0067
     
DSC 0091 DSC 0096 DSC 0122