ฝึกเดินทางด้วยเท้า

         นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ฝึกเดินทางด้วยเท้า ณ พื้นที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ก.พ.๖๒ 

 

DSC 0098

 DSC 0022  DSC 0046 DSC 0107
     
DSC 0188 DSC 0214 DSC 0194