พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ 

 

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๒ โดยมี พลอากาศตรี  เดชอุดม  คงศรี  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

DSC 0011

 DSC 0015  DSC 0019 DSC 0041