พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓  

 

     พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พ.ค.๖๒ โดยมี พลอากาศตรี เดชอุดม  คงศรี  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

DSC 8430

 DSC 8438  DSC 8463 DSC 8460