ซ้อมดับเพลิง ประจำปี ๖๒

        ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ร่วมสังเกตการณ์ซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้ ณ พื้นที่ลานรวมพล รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ 

 

 

11

 12  15 14