อบรมจิตอาสา ๙๐๔ (สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย)

     

     ข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ จำนวน ๒๓๙ คน เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย จิตอาสา ๙๐๔ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.  เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ 

 

 

S 4890745

 S 24043583  2852562 BE 190528 0124 S 24043581
S 24043579 2852562 BE 190528 0146 IMG 2358