ปฏิบัติกิจกรรม ๖โครงการจิตอาสา นทน.นม.รุ่นที่ ๘๓

     

    นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ ปฎิบัติกิจกรรมโครงการจิตอาสา ณ พื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒

 

 

 6607  6608 6609
     
6610 6634 6635