ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ทอ.

         นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิ.ย..๖๒  

 

DSC 0172

 DSC 0183  DSC 0191 DSC 0273