อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

        นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒  

 

DSC 0398

 DSC 0458  DSC 0442 DSC 0403