กีฬาสัมพันธ์ OTS.83

        นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์   (OTS.83  Sport Day) ณ สนามกีฬาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ส.ค.๖๒

 

83sport4

 83sport7  83sport8 83sport5
83sport2 83sport1 83sport6