พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓  

 

    พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ส.ค.๖๒ โดยมี พลอากาศตรี เดชอุดม  คงศรี  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

DSC 4818

 DSC 4780  DSC 4790 DSC 4792
DSC 4811 DSC 4782 DSC 4833