พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  

 

    พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ต.ค.๖๒ โดยมี พลอากาศโท เดชอุดม  คงศรี  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

DSC 9825

 DSC 9820  DSC 9819 DSC 9821
DSC 9838 DSC 9830 DSC 9834