พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  

 

    พิธีรับธง นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ณ ลานรวมพล โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ธันยวัต  ชูส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

 

DSC 0075

 DSC 0051  DSC 0048 DSC 0028
DSC 0041 DSC 0069 DSC 0063