ปฏิบัติการจัดดำเนินงานและบริหารเวลาของนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  

 

     นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔ ปฏิบัติการจัดดำเนินงานและบริหารเวลา ณ สนามกีฬาสำนักผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๒ 

 

DSC 0001

 

 DSC 0018  DSC 0025 DSC 0043
DSC 0052 DSC 0059 DSC 0092