กิจกรรมการทดสอบความเป็นผู้นำ (ProjectX) ของหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  

 

     นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔ ทดสอบความเป็นผู้นำ (ProjectX) ณ สนามทดสอบกำลังใจ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท
กษัตริยาธิราช เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พ.ย.๖๒

 

84projectX02

 

 84projectX04  84projectX05 84projectX08 84projectX06
84projectX11 84projectX12 84projectX14 84projectX13