ทำประวัติผู้เข้ารับการศึกษา นปส.รุ่นที่ ๕๙

   

ทำประวัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พ.ย.๖๒

Profile nps5906

 

 Profile nps5909  Profile nps5911 Profile nps5906  
 Profile nps5907  Profile nps5905  Profile nps5904  
Profile nps5903 Profile nps5902 Profile nps5901