ฝึกการยิงปืนพก 

   

นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔ ฝึกการยิงปืนพก ณ สนามฝึกยิงปืน สพ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ พ.ย.๖๒

S 67510283

 

 S 67510290  S 67510283 S 67510292  
 S 67510287  S 67510291  S 67510285