อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

 

        นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พ.ย.๖๒  

 

84cpr03

 84cpr04  84cpr01 84cpr05
84cpr10 84cpr08 84cpr09