นายทหารนักเรียนประกอบพิธีไหว้ครู

  นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔ ประกอบพิธีไหว้ครู เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธ.ค.๖๒  ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.

 

       teacher8402

teacher8406

teacher8412  
       teacher8416 teacher8417 teacher8408