ฝึกปฏิบัติสังคม (ราตรีดาวเคียงเดือน OTS84)

  นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔ ฝึกปฏิบัติสังคม (ราตรีดาวเคียงเดือน OTS84)  เมื่อวันพุูธที่ ๒๐ พ.ย.๖๒  ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ

 

       84party01

84party10

380  
       84party08 84party11 84party