ฝึกภาคสนาม

  นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔ ฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ พ.ย.๖๒ ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง ศูนย์สงครามพิเศษ     (หนองตะกู) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

               
             

                                    

 

 

 

 

 

 

      

84ground01  

84ground02

  84ground05                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

84ground06   84ground07   84ground08   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84ground09   84ground10   84ground11  
  84ground04   84ground03   84ground13