พิธีปิดการศึกษา

   

     พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๔  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ม.ค.๖๓  โดยมี พลอากาศโท เดชอุดม  คงศรี  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

                                    

 

 

 

 

 

 

      

nps5907  

nps5905

  nps5906

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

nps5903   nps5904   nps5910

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nps5909   nps5911   DSC 6984