พิธีเปิดการศึกษา

   

     พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ม.ค.๖๓ โดยมี พลอากาศโท เดชอุดม  คงศรี  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

                                    

 

 

 

 

 

 

      

nps592  

nps591

  nps593

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

nps594   nps596   nps595