ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า

   ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นม.ยศ.ทอ. ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหาร   อากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ม.ค.๖๓ 

 

 

train7

     

 train1

 train2

train4

     

 train6

 

 

 train5  train8