พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕ 

 

    พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ โดยมี พลอากาศโท เดชอุดม  คงศรี  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

 1  DSC 9334 DSC 9311
DSC 9292 DSC 9347 DSC 9341