กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕

 

    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕  ณ  โรงแรมสักธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ก.พ.๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ธันยวัต  ชูส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

 

 Get 8502

 Get 8508 Get 8509

 

Get 8510

 

Get85

 

Get85 ๒๐๐๓๐๓ 0223

 

Get85 ๒๐๐๓๐๓ 0227

 

Get 8513

 

Get 8517