พิธีรับธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕

 

    พิธีรับธง นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๕  ณ ลานรวมพล โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ก.พ.๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ธันยวัต  ชูส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flag85 15

 

flag85 14

 

flag85 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flag85 02 flag85 04 flag85 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flag85 11 flag85 10 flag85 09
  flag85 17 flag85 16 flag85 12