ตรวจประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นม.ยศ.ทอ.

 

    โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รับการตรวจประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มี.ค.๖๓ โดยคณะกรรมการตรวจประกันและประเมินการศึกษา ยศ.ทอ.  เป็นผู้ตรวจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 insure63 06

 insure63 10

 insure63 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insure63 02 insure63 12 insure63 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insure63 04 insure63 07 insure63 11
  insure63 03 insure63 08 insure63 05