มาตราการเฝ้าระวังและป้องกันโรค covid - 19

 

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๕ เฝ้าระวังและป้องกันโรค Covid - 19 โดยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงเรียน เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ots85 covid12

 ots85 covid20

 ots85 covid19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ots85 covid14 ots85 covid16 ots85 covid15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ots85 covid10 ots85 covid11 ots85 covid07