พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ 

 

    พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ โดยมี พลอากาศโท ธาดา  เคี่ยมทองคำ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

 

 DSC 4733  DSC 4738 DSC 4744
DSC 4708 DSC 4741 DSC 4710