ปฎิบัติจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖ 

 

    ปฎิบัติจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๖  ณ โรงกีฬาจันทรุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๖๓ โดยมี นาวาอากาศโท บุญเสริม สุวรรณงาม เป็นประธานในพิธี

 

 

53

 

59

 

71

 

69

 

70

 

117

 

112

 

114

 

72

 

85

 

92

 

125